Krävande fällningar yrkesmässigt

Traktorlift vid museumet Toppen av trädet faller Fällning av björk vid museumet Fällning av björk vid museumet från lift Lift Fällda träd
TrädLift Ab

040 516 3459,
Tuomas Suoranta
040 093 5558,
Teppo Suoranta

Vi gör:
– krävande fällningar
– nerhissning i bitar
– vid behov används trädklättringsteknik